Styrelsen

Styrelsen består just nu av:

Angelica Johannson – Ordförande – President

Oscar Wik – Ordinarie Ledamot, Vice Ordförande – Vice President

Medo Fawaz – Ordinarie Ledamot, Kassör, Treasurer

Lovis Lumil – Ordinarie Ledamot, Sekreterarassistent, secretary assistent

Christer Johansson – ordinarie ledamot, assisterande Kassör, ass. treasurer

Johan Svensson – Suppleant

Ingela Lanner – Suppleant

Göran Grundén – Revisor

Hans Sandblom – valberedning

Konstituerande bildande-möte ägde rum 25 februari 2017.

Bankgiro 825-1654

Org-nr 802508-8421