Styrelse

Styrelsen består just nu av:

Angelica Johannson, Ordförande – President
Jessi Adam Ordinarie Ledamot, Vice Ordförande – Vice President
Christer Johansson, Kassör – Treasurer (at the moment, vi hoppas hitta kvalificerad med tiden)
Lovis Lumil, Sekreterare, secretary
Medo Fawaz Ordinarie Ledamot
Johan Svensson – Suppleant
Ingela Lanner Suppleant
Johanna Mühlberg Revisor
Hans Sandblom valberedning.

Stadgarna är klara och konstituerande bildande-möte ägde rum 25 februari.

Bankgiro 825-1654

Org-nr 802508-8421

SWISH 0734036515

Första Årsmöte kommer äga rum under 2018