Grundarna av VIDAS

VIDAS grundades av Angelica och Jessica. Båda har egna erfarenheter av vektorburna sjukdomar och är krigare i kampen mot en bättre vård, för att göra de drabbades röster hörda och medvetandegöra vektorburna sjukdomar i allmänhet.

Båda försöker leva och få sina liv och hälsa tillbaka. Därav namnet VIDAS, som betyder LIV på spanska. Båda kämpar också för deras söners rätt till behandling.

Marcus fick avancerad internationell vård och hjälp bla av dåvarande Dr Kenneth Sandström och blev frisk.

Adam får ingen behandling utöver den han fick när sjukdomen upptäcktes och drabbas alltjämt av en progressiv symptombild med bestående men.

20170811_104034

Läs om Angelicas son Marcus:

https://mitti.se/nyheter/de-levde-med-borrelia-i-flera-ar/

http://www.norrteljetidning.se/stockholm/norrtalje-kommun/tidigare-rimbobo-med-i-borreliauppror

Läs om Jessicas son Adam:

https://nyheter24.se/debatt/874694-min-6-arige-son-kanske-aldrig-blir-frisk-pa-grund-av-sveriges-usla-sjukvard

https://mitti.se/nyheter/sjukvard/fick-svar-borrelia/