Medfödd Borrelia, sk Congenital Lyme Borreliosis

MEDFÖDD BORRELIA – Congenital lyme disease

Denna sida handlar bara om det faktum att Borrelia (och även andra sk co-infektioner) kan smitta från mamma till barn. Med ibland ödesdigra konsekvenser. Graviditet och borrelia kan bli komplicerat ur många aspekter.

Kvinnor med borrelia kan få svårt att bli gravida, och under graviditeten kan ett antal olika komplikationer uppstå, t.ex missfall och (extrauterin) utomkvedshavandeskap och det kan uppstå komplikationer under förlossningen. Det finns tom fall där spädbarn avlidit till följd av smittan.

Men inget av detta erkänns eller adresseras av svensk sjukvård – trots att kunskapen internationellt är ganska omfattande och vi som är organiserade i  Global RBCC™ arbetar för att få detta politiskt och medicinskt erkänt och adresserar detta på högsta ort inom FN och WHO som ansvarar för de sk ICD koderna – som avgör hur sjukdomar och sjukdomstillstånd ska behandlas och adresseras, medicinskt och politiskt över hela världen. Det faktum att man inte adresserar kongenital/vertikal smitta är en av anledningarna att WHO har blivit anmälda av Global RBCC™  för brott mot de mänskliga rättigheterna för förnekande av vård av denna patientgrupp bland annat.

UPPDATERING 1 augusti 2018:

PRESS RELEASE: Ground Breaking Recognition of Lyme Borreliosis in 11th International Classification of Diseases

https://www.linkedin.com/pulse/press-release-ground-breaking-recognition-lyme-11th-luche-thayer/

1C1G.2 Congenital Lyme borreliosis – är den kommande ICD-koden för medfödd Borrelia som kommer att implementeras 2019.

Jag har en pärm som väger 3 kg FULL av svenska och internationella studier som visar på det vi säger.

ALLMÄN INFO:

Bra internationella sidor med info om congenital lyme:

FACEBOOK https://www.facebook.com/congenitallyme/

https://madisonarealymesupportgroup.com/2018/02/26/transplacental-transmission-fetal-damage-with-lyme-disease/

http://www.lymehope.ca/advocacy-updates/sharing-our-research-findings-on-lyme-and-pregnancycongenital-transmission-with-minister-of-health-and-public-health-agency-of-canada

https://sites.google.com/site/drjoneskids/pregnancy-and-lyme

http://msdiagnosed.wixsite.com/whatyoudontknow/congenital-transmission

Sökning på PubMed om Coxsackie och missfall:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coxsackie+B+virus+miscarriage

Svenska behandlingsrekommendationer vid Graviditet:

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Behandlings–rekommendationer/Behandlingsrekommendation—listan/Antibiotikabehandling-vid-graviditet/

Behandlingrekommendationer Spädbarn och sepsis:

https://lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis

Sidan kommer att uppdateras med mer information kontinuerligt.

%d bloggare gillar detta: