Symptom, syndrom, sjukdomstillstånd & Sjukdomar kopplade till Borrelia

En sjukdom som ofta feldiagnostiseras

Katrina Tang, M.D., HMD, grundare och forskningschef vid Sierra Integrative Medicine Clinic i Reno, Nevada, säger att Borrelia undkommer många läkare på grund av dess förmåga att efterlikna många andra sjukdomar. Enligt en informell studie utförd av American Lyme disease Alliance (ALDA), lider de flesta patienter som diagnostiseras med kronisk trötthetssyndrom (CFS) faktiskt av Borrelia. I en studie på 31 patienter diagnostiserade med CFS, konstaterades 28 patienter, eller 90,3%, att vara sjuka som ett resultat av Borrelia.

Dr Paul Fink, tidigare president för American Psychiatric Association, har erkänt att Borrelia kan bidra till varje psykisk störning i Diagnostic Symptoms Manual IV (DSM-IV). Den handboken används för att diagnostisera psykiatriska tillstånd som ADD, antisocial personlighet, panikattacker, anorexia nervosa, autism och Aspergers syndrom (en form av autism) för att nämna några.

Så tidigt som 2004 fanns det över 350 konstaterade och dokumenterade fall av Borrelia förklädd till annan sjukdom – bla via forskare som Professor Mattman, Dr Whitaker och Dr MacDonald – Nedan lista visas kort i filmen ”Under our skin

Förteckning över tillstånd

Följande 365 medicinska tillstånd är kopplade till Borrelia, antingen genom orsak eller association. Listan omfattar endast medicinska tillstånd som framgår av artiklar som publiceras i en medicinsk tidskrift. Klicka på tillståndet för att visa information om artikeln.

Som synes är listan av sjukdomar som ”den store imitatören” härmar nästan ofattbar.

330c947b35ea740295b4fb9095c8059d

Länkarna leder till studier som visar sambanden.

Men för att vara tydlig: En ko är ett däggdjur, men inte alla däggdjur är kor. Om du har Parkinsons sjukdom tex, betyder inte det att du med 100% säkerhet har borrelia. det betyder bara att möjligheten FINNS och bör utredas. HUR det ska utredas är en helt annan fråga, eftersom det inte finns några acceptabelt med säkerhet fungerande tester, särskilt i Sverige.

Tillstånden är namngivna på engelska.

KÄLLA: http://www.nutramedix.ec/ns/science-library/168-300-medical-conditions-related-to-lyme-borreliosis

A

Abdominal pseudo-eventration

Abdominal wall weakness

Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA)

Acute Acral Ischemia

Acute conduction disorders

Acute coronary syndrome

Acute exogenous psychosis

Acute febrile illness

Acute hemiparesis

Acute ischaemic pontine stroke

Acute meningitis

Acute myelo-meningo-radiculitis

Acute myelitis

Acute pediatric monoarticular arthritis

Acute peripheral facial palsy

Acute perimyocarditis

Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy (APMPPE)

Acute pyogenic arthritis

Acute reversible diffuse conduction system disease

Acute septic arthritis

Acute severe encephalitis

Acute transitory auriculoventricular block

Acute transverse myelitis

Acute urinary retention

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

Algodystrophy

Allergic conditions

Allergic conjunctivitis

Alopecia

Alzheimer’s Disease

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS – Lou Gehrig’s Disease)

Amyotrophy

Anamnesis

Anetoderma

Anorexia nervosa

Anterior optic neuropathy

Antepartum fever

Anxiety

Arrhythmia

Arthralgia

Arthritis

Asymmetrical hearing loss

Ataxic sensory neuropathy

Atraumatic spontaneous hemarthrosis

Atrioventricular block

Attention Deficit Disorder (ADD)

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

B

Back pain without radiculitis

Bannwarth’s Syndrome

Behcet’s disease

Bell’s Palsy

Benign cutaneous lymphocytoma

Benign lymphocytic infiltration (Jessner-Kanof)

Bilateral acute confluent disseminated choroiditis

Bilateral carpal tunnel syndrome

Bilateral facial nerve palsy

Bilateral follicular conjunctivitis

Bilateral keratitis

Bilateral papilloedema

Bilateral retrobulbar optic neuritis

Biphasic meningoencephalitis

Bipolar Disorder

Brain Tumor

Brainstem tumor

Brown recluse spider bite

Brown-Sequard syndrome

C

Cardiac apoptosis

Cardiac Disease

Cardiomegaly

Cardiomyopathy

Carditis

Carpal tunnel syndrome

Catatonic syndrome

Cauda equina syndrome

Central vestibular syndrome

Cerebellar ataxia

Cerebellitis

Cerebral atrophy

Cerebro-vascular disease

Cervical facet syndrome

Cheilitis granulomatosa

Chiasmal optic neuritis

Chorea

Choriocapillaritis

Chronic encephalomyelitis

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic muscle weakness

Chronic urticaria

Cerebellar ataxia

Cogan’s syndrome

Collagenosis

Complete flaccid paraplegia

Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)

Concomitant neuroretinitis

Conduction disorder

Conus medullaris syndrome

Coronary aneurysm

Cortical blindness

Coxitis

Cranial Neuritis

Cranial polyneuritis

Craniopharyngioma

Cutaneous B-cell lymphoma

Cutaneous marginal-zone B-cell lymphoma

Cutaneous marginal zone lymphoma (SALT)

D

Dacryoadenitis

Dementia

Demyelinating disorders

Depression

Dermatomyositis

Diaphragmatic paralysis

Diffuse fasciitis

Dilated cardiomyopathy

Diplopia

Discopathy

Disseminated choroiditis

Dorsal epiduritis

E

Encephalitis

Encephalomyelitis

Encephalopathy

Endogenous paranoid-hallucinatory syndrome

Eosinophilia

Eosinophilic fasciitis (Shulman syndrome)

Epilepsy

Epileptic crises

Episcleritis

Epstein Barr

Erythema chronicum migrans

Exanthema (local and generalized)

Extrapyramidal disorders

F

Facial diplegia

Fascicular tachycardia

Fatal adult respiratory distress syndrome

Fetal death

Fever

Fibromyalgia

Fibrositis

Focal nodular myositis

Frontotemporal atrophy

G

Generalised motor neuron disease

Geniculate neuralgia

Giant cell arteritis

Gonarthritis

Granuloma annulare

Guillain-Barré Syndrome

H

HLA-B27 negative sacroiliitis

Hallucinations (Painful)

Headaches (severe)

Hearing loss

Heart block

Hemiparesis

Hemophagocytic syndrome

Hepatic disorders

Hepatitis

Herniated discs

Holmes-Adie syndrome

Horner’s syndrome

Human necrotizing splenitis

Hydrocephalus

Hyperacusis

Hyperbilirubinemia

Hypothyroidism

I

Idiopathic atrophoderma of Pasini and Pierini (IAPP)

Idiopathic facial paralysis

Infarction pain

Impaired Brainstem response

Infantile sclero-atrophic lichen

Infectious Mononucleosis

Infiltrating lymphadenosis benigna cutis

Inflammatory cerebrospinal fluid syndrome

Inflammatory choroidal neovascular membrane (CNVM)

Influenza

Internuclear ophthalmoplegia

Interstitial granulomatous dermatitis

Intracerebral haemorrhage

Intracranial aneurysm

Intracranial hypertension

Intracranial mass lesions

Intrauterine growth retardation

Iritis

Irritable Bowel Syndrome

Isolated acute myocarditis

Isolated lymphadenopathy

Isolated neuritis of the sciatic nerve

Isolated oculomotor nerve paralysis

Isolated posterior cord syndrome

J

Jaundice

Juvenile Rheumatoid Arthritis

K

Keratitis

Keratoconus

L

Leber’s hereditary optic neuropathy

Left sided sudden hemiparesis

Leukemic meningeosis

Lichen sclerosus

Livedo racemosa

Lofgren’s syndrome

lumboabdominal pain

Lupus

Lymphadenosis benigna cutis

Lymphocytoma cutis

Lymphoma

Lymphocytic meningitis

Lumboradicular syndrome

M

Madness

Melkersson-Rosenthal syndrome

Memory impairment

Meningeal lymphoma

Meningitis

Meningoencephalomyelitis

Meningoencephalomyeloradiculoneuritis

Meningopapillitis

Meningoradiculitis

Mesangioproliferative IgA-nephritis

Migraines

Mono-arthritis

Monolateral chorioretinitis

Morgagni-Adams-Stokes syndrome (MAS)

Morning glory syndrome

Morphea

Motor neuron syndrome

Motoric disturbations

Multiple mononeuropathy

Multiple mononeuropathy and inflammatory syndrome

Multiple Sclerosis

Musical hallucinations

Myelopathy

Myofascial pain syndrome

Myositis

N

Necrotizing granulomatous hepatitis

Neonatal respiratory distress

Neuromyotonia

Nodular panniculitis

Normal-pressure hydrocephalus (NPH)

Nodular fasciitis

Non-Hodgkin’s lymphoma

O

Oculomotor paralysis

Oligoarthritis

Opsoclonus-myoclonus syndrome

Obsessive-compulsive disorder

Ocular flutter

Opsoclonus-myoclonus

Optic atrophy

Optic disk edema

Orbital myositis

Organic mood syndrome

Optic nerve lesion

Otoneurological Disorders

P

Panuveitis

Papillitis

Paralysis of abdominal muscles

Paralytic strabismus

Paraneoplastic polyneuropathy

Paranoia

Parkinsonism

Parotitis

Pars plana vitrectopy

Parry-Romberg syndrome

Parsonage and Turner syndrome

Patellar tendon rupture

Peripheral facial palsy

Peripheral neuropathy

Peripheral vascular disorder

Pericarditis

Perimyocarditis

Persistent atrioventricular block

Pigment epitheliitis

Pityriasis rosea

Pleural effusion

Polymyalgia rheumatica

Polyneuritis cranialis

Polyneuropathy

Polyradiculopathy

Polysymptomatic autoimmune disorder

Popliteal cyst

Porphyrinuria

Posterior scleritis

Postganglionic Horner syndrome

Primary lymphoma of the nervous system

Primary effusion lymphoma

Presenile dementia

Progressive cerebral infarction

Progressive facial hemiatrophy (Parry-Romberg syndrome)

Progressive stroke

Progressive supranuclear paralysis

Prolonged pyrexia

Propriospinal myoclonus

Pseudo-sepsis of the hip

Pseudo tumor Cerebrae

Pseudolymphoma

Pseudoneoplastic weight loss

Psychosomatic disorders

R

Radiculalgia

Radiculoneuritis

Ramsay Hunt syndrome (pleocytosis)

Raynaud’s syndrome

Recurrent paralysis

Reflex sympathetic dystrophy

Reiter’s Syndrome

Respiratory failure

Restless legs syndrome

Retinal pigment epithelium detachment

Retinal vasculitis

Reversible dementia

Rheumatic Fever

Rheumatoid Arthritis

Rhombencephalitis

Rhombencephalomyelopathy

Ruptured Baker cysts

Ruptured synovial cysts

S

Sacro-iliitis infection

SAPHO syndrome

Sarcoidosis

Schizophrenia

Schoenlein-Henoch purpura

Scleroderma

Secondary syphilis

Seizure Disorders

Sensorineural Hearing Loss

Septal panniculitis

Septic arthritis

Seventh nerve paralysis

Sick sinus syndrome

Silent thalamic lesion

Somatic delusions

Spontaneous brain hemorrhage

Stevens-Johnson syndrome

Stiff-man syndrome

Still’s disease

Stroke

Subacute Bacterial Endocarditis

Subacute multiple-site osteomyelitis

Subacute organic psychosyndrome

Subacute multiple-site osteomyelitis

Subacute presenile dementia

Subarachnoid hemorrhage

Sudden deafness

Sudden hemiparesis

Sudden infant death syndrome (SIDS)

Sudeck’s atrophy

Synovitis

Syphilis

Symmetric Polyarthritis

T

Temporal arteritis

Temporomandibular joint syndrome

Thrombocytopenic purpura

Thyroiditis

Tourette’s syndrome

Transient Ischemic Attack

Transient left ventricular dysfunction

Transient synovitis

Trigeminal Neuralgia

Trigeminal palsy

U

Unilateral interstitial keratitis

Unilateral papillitis

Urticaria

Uveitis

VW

Vasculitic neuropathy

Vasculitic mononeuritis multiplex

Vasculitis

Ventricular asystole

Vertigo

Vestibular neuronitis

Vitreous clouding

Vomiting (persistent)

Wegener’s granulomatosis

En artikel med titeln Hidden Plague. Forget about SARS. Lyme disease is spreading steadily, and some experts say it can elude the standard cure publicerades i People Magazine den 16 juni 2003. Artikeln berättar om en patient som lider av Borrelia, som feldiagnostiserades med Lou Gehrig’s Disease (ALS), en obotlig sjukdom som är dödlig inom 5 års ålder. Dr Whitaker hävdar att nästan varje patient hon har testat som lider av Parkinsons sjukdom, har testat positivt för Borrelia. Professor Luis Romero, MD, PhD, rapporterar att tre patienter, som hade diagnostiserats med Parkinsons sjukdom för ett år sedan, har blivit till 99% förbättrade med hjälp av Pentacyclic Alkaloid Chemotype Uncaria Tomentosa.