Tularemi (Harpest)

Tularemi, även kallat ”Harpest” är en  anmälningspliktig gramnegativ intracellulär bakterie, Francisella tularensis. Okänt hur många fästingar som bär på den. Finns i hela landet, dock bedöms utbredningen vara störst i Norrland.

Inkubationstiden är vanligen 3 dygn men kan vara allt mellan 1-10 dygn. Behandlas med antibiotika.

 Symtom

Hög feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, illamående, ömma lymfkörtlar ibland med varbildning.

Diagnos

Antikroppstest efter symtom i 14 dagar, sårodling, PCR, immunfluorescens.