TBE – Tick Borne Encephalitis, fästingburen encefalit

Förkortningen TBE står för Tick Borne Encephalitis och är en fästingburen encefalit. Tidig diagnos är ytterst viktig! TBE förekommer framför allt i Östersjöns skärgård från Stockholm och söderut samt kring Vänern och Vättern under vår och sommar. Långsam spridning har på senare år skett till andra delar av Sverige som till exempel västkusten.

Utomlands finns TBE i ormråden i Central- och Östeuropa, Baltikum, Bornholm, Åboland skärgård och på Åland. I Sverige rapporteras ungefär 200 fall av TBE årligen. Sannolikt insjuknar många fler personer. Inkubationstid: är 1-2 veckor. Efter infektion har du livslång immunitet. TBE är en potentiellt dödlig sjukdom, även om det är ovanligt. 2013 dog 4 personer i Sverige på grund av TBE.

Vad är TBE?

TBE är en virusinfektion, som sprids av den vanliga fästingen. Smittan överförs i bettögonblicken från fästingens saliv.Fästingarna kan infekteras med viruset när de suger blod från skogsmöss eller skogssorkar. Fästinglarverna kan även kläckas med virusinfektionen i kroppen genom att deras fästingmamma överförde infektionen till sin avkomma. I ett område där infektionen finns är i allmänhet 1 % av fästingarna infekterade med virus men i vissa områden med hög smittorisk är upp till 5 % av vuxna fästingar bärare av TBE.

Symtom

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka.

Efter 1-3 veckor sprider sig infektionen hos var tredje infekterad till hjärna och hjärnhinnor med hjärnhinneinflammation, feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Cirka 10 % blir allvarligt sjuka med kognitiv påverkan, andningsbesvär, förlamning över skulderområdet och symtom från kranialnerverna.

De som blir ordentligt sjuka behöver uppsöka sjukhus och läggs oftast in.

Övergripande symtom

 • Feber och huvudvärk brukar vara initiala symtom
 • Fokalneurologi
 • Dysfasi
 • Desorientering och förvirring
 • Luktsensationer
 • Kramper
 • Sänkt vakenhet

Kliniska fynd

 • Kognitiva defekter (minne)
 • Fokala neurologiska symtom
 • Oftast ej nackstelhet
 • Feber
 • Aggressivitet, personlighetsförändringar

Vad händer efter?

Efter sjukdomen kan trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, affektlabilitet, tremor, balansstörning, talsvårighet kvarstå. Ungefär hälften av fallen som fått hjärnhinneinflammation får bestående neuropsykiatriska symtom (minne- och koncentrationsstörning samt personlighetsförändring). Kvarstående förlamning vid kronisk inflammation i ryggmärgen förekommer i samma omfattning.

I studier vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visade att små barn också drabbas av TBE och kan få långvariga symtom med huvudvärk och trötthet, uttröttbarhet som kan ge minnes- och koncentrationsproblem så att det kan påverka skolarbetet.

 

Provtagning och utredning

 • Akut CT-hjärna eller MR-hjärna. CT-hjärna är ofta normal i initialskedet även vid Herpes simplex typ 1 encefalit.
 • Lumbalpunktion: Celler, protein, glukos, PCR Herpes simplex typ 1-2 och VZV, allmän odling, antikroppsanalys Herpesvirus om diagnosen inte framkommer i akutskedet.
 • Spar likvor för ev senare diagnostik
 • EEG
 • Serum-IgM TBE i endemiska områden
 • Serologi mot influensa om endemisk situation
 • Spar serum för ev senare diagnostik

Skulle ovanstående prover ej ge diagnos kan provtagningen utvidgas med exempelvis:

 • Serologi: mycoplasma, borrelia, West Nile
 • PCR-test: EB-virus, cytomegalovirus, enteroviros
 • WR (Wassermannreaktion)