Powassanvirus

Powassanvirus är ett virus med okänd förekomst, men kan finnas i den vanliga hårda fästingen som finns i Sverige. Inkubationstiden är okänd.

Cirka 15% av patienterna som blir infekterade dör och av de som klarar sig får 50% permanenta neurologiska skador.

Symtom

Feber, huvudvärk, kräkningar, svaghet, förvirring och talproblem.