Neoehrlichia

Cirka 9 % av svenska fästingar är bärare av sjukdomen ”Gramnegativ intracellulär bakterie, Candidatus Neoehrlichia mikurensis”. Risken att insjukna är större för de som redan har ett nedsatt immunförsvar. Inkubationstiden är okänd, sjukdomen behandlas med antibiotika.

Ca 9 % av fästingar och gnagare i södra Sverige bär på smittan. Sannolikt är bärarfrekvensen likartad i övriga Sverige. Trots att bakterien således är vanlig är risken att drabbas av sjukdom ytterst liten och för immunfriska i stort sett obefintlig.

Bakterien upptäcktes 1999 i nederländska fästingar. Efter fynd på japanska råttor 2004 på ön Mikura fick den namnet mikurensis. Det första sjukdomsfallet beskrevs 2009 hos en patient i Göteborg med immunbrist och avsaknad av mjälte. Hittills finns endast enstaka fall beskrivna i världen. Alla svårt sjuka patienter har haft ett kraftigt nedsatt immunförsvar p g a kronisk sjukdom, t ex lymfom, leukemi, eller svår reumatisk sjukdom. Flertalet patienter saknade även mjälte. Några fall av febersjukdom hos immunkompetenta finns rapporterat från Kina.

Symtom

Hög feber, ledvärk, muskelvärk, hudutslag, blodpropp i ca 50 % av fallen.

Diagnos

16S rRNA PCR-test på blod med efterföljande sekvensering.