Babesios (Babesia)

Babesios (Babesia), en parasitsjukdom i röda blodcellerna. Babesios orsakas av en protozo, ”babesia”, som liknar malariaparasiten. Smittan sprids via fästingar och infekterar röda blodkroppar. Babesios är en zoonos (i Sverige utgör främst hjortdjur och tamboskap smittreservoar) och människor smittas mycket sällan.

Risken för immun- och mjältfriska personer att drabbas är i det närmaste obefintlig.
Sjukdomen är välkänd inom veterinärmedicinen, men har de senaste åren också uppmärksammats genom enstaka fall i Sverige. Dessa få fall har varit personer som saknat mjälte. Smittämnet beskrevs första gången 1885 av rumänen Viktor Babes som i mikroskop såg organismen i blod från sjuka kor. Idag finns fler än 100 olika babesiaarter beskrivna.

Babesia har påvisats hos fästingar i Sverige men hur stor del av fästingpopulation som bär på smittämnet är oklart. Hos några friska personer har antikroppsreaktion mot babesia uppkommit efter fästingbett. Det är viktigt att skilja antikroppsreaktion mot sjukdom vid flera fästingöverförda infektioner eftersom fästingbettet kan ge exposition av ett smittämne utan att sjukdom utbryter, samma princip som en vaccination. Det finns ett tyskt laboratorium som använder icke-validerade metoder för överdiagnostik av babesios.

Blodtransfusionssmitta har förekommit.

Symtom

Feber, frossa, svettningar, huvudvärk, muskelvärk, förlorad aptit, illamående, utmattning, hemolytisk anemi (med gul hud och mörk urin), problem med blodtrycket, trombocytopeni och blodproppar.

Inkubationstid: 1 vecka till 12 månader.

Utomlands finns DNA-PCR och DNA-FISH tester, BloodSMEA, mörkfältmikroskopiering DualDur.

Behandling: Antiparasitmediciner kombinerat med antibiotika.