Konferens/Conference 9/6 2017, Norrtull Hotel

(Invitation in english and swedish, inbjudan nedan på svenska och engelska)

Global Network on VIDAS Instutional Discrimination anordnar konferens i Stockholm! Angelica Johannson, Ordförande för VIDAS, en av grundarna för Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes fick 2017 äran att, tillsammans med Jenna Luche Thayer och andra representanter för GLOBAL, delta som observatör vid Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter.

Vi skulle vilja dela våra erfarenheter av detta evenemang och vår rapport kring hälsa och mänskliga rättigheter med er. Vår rapport har emottagits av Världshälsoorganisationen och andra nyckelorgan. Med oss har vi Kenneth Sandström, Specialist allmän medicin och Professor Christian Perronne, båda medlemmar av Ad Hoc, som kommer att delge oss nyheter från ILADS, Paris och arbetet för en bättre borrelia-politik i Europa och världen.

Vi har också med oss några andra talare som är av särskilt intresse ur vårt perspektiv: Scott Tips, President för National Health Federation och delegat av Codex Alimentarius, (FN’s ”livsmedelsverk”) Dr. Armin Schwarzbach, ägare av Arminlab och Maria Ehrling,
människorättsaktivist, talare och författare.

Angelica Johannson, President of VIDAS, and a founding member of the Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, was In 2017, with Jenna Luche Thayer and other representatives for the Ad Hoc Committee, honored to participate as Observers to the United Nations Human Rights Council. We would like to share this experience and our health and human rights report with you. Our health and human rights report has been accepted by the World Health Organization and other key institutions. With us, we have Kenneth Sandström family medicine, and Professor Christian Perronne, both members of Ad Hoc, who will share news from ILADS, Paris and the work for a better European healtcare for lyme policy.

We also have some other speakers of particular interest from our perspective: Scott Tips, President of the National Health Federation and Delegate of Codex Alimentarius. Dr. Armin Schwarzbach, owner of Arminlab and Maria Ehrling, Human rights activist, Speaker and writer.

Program i korthet / Program in short


(Med reservation för eventuella ändringar / With reservation for changes)

9.00 Angelica och Jessi inleder med hälsningar och om ADAMs ”resa”
Starts with greetings and about ADAM’s ”journey”
10.00 Professor Christian Perronne
11.00 Kenneth Sandström
12.00 Mingel lunch
13.00 Jenna Luche Thayer
14.00 Maria Ehrling
14.30 Kort paus/fika
Short break/coffey
15.00 Scott Tips
16.15 Dr. Armin Schwarzbach, TickPlex
17.15 Frågor & Svar
Q’s & A’s
18.00 Konferensen avslutas
The Conference ends

VAR / WHEREFirst Hotell Norrtull

Sankt Eriksgatan 119,
113 43 Stockholm

NÄR / WHEN


Date: June 12

Between: 09.00 – 18.00

Anmälan / Register


Anmälan / Register to:

Angelica Johannson

Biljetter / Tickets:

100 sek för VIDAS medlemmar / members
200 sek för övriga / all others

Betalning / Payment
Du kan betala kontant i dörren – i mån av plats. Anars kan du förbetala via Swish eller SEB. You can pay cash at the door – if seats are available.

Eller köp i förväg / pay in advance 

  • SWISH 0734036515
  • SEB 5694 – 0197915

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s