OM VIDAS

VIDAS – Vectorborne Infections & Diseases Association Sweden är en ideell förening som verkar för att öka kunskapen och medvetenhet om vektorburna infektionssjukdomar och deras följdverkningar ur ett medicinskt, emotionellt och socialt perspektiv för de som drabbas, där omvärlden står oförstående och oförberedd och den drabbade ofta är utlämnad och ensam i sitt lidande. Vi vill hjälpa både drabbade samt anhöriga att finna en väg genom kaoset.

Vi verkar för att få till förändring kring provtagning, behandling och bemötande inom vården av dessa förödande sjukdomar.

Allt arbete sker på fritiden.

 

MvH

Styrelsen, VIDAS